MVO

Wat wij belangrijk vinden - ISO & WVO

Pronk Fulfilment is  zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van mens, milieu en maatschappij en draagt hier op positieve wijze aan bij. Dit doen wij ondermeer door de richtlijnen van MVO-Nederland te volgen, ISO-certificering en door ketenverantwoordelijkheid te nemen voor het verminderen van belasting van mens en milieu. Daarnaast ook door een positieve bijdrage te leveren aan verschillende goede doelen.

Vrijblijvend offerte aanvragen
Beveiligde opslag

Al onze faciliteiten zijn beveiligd tegen brand en inbraak

Verzorgde faciliteiten

Goed onderhouden magazijnen, verzorgd en verwarmd

Persoonlijk contact

Altijd een vast aanspreekpunt, pro-actieve communicatie en advies op maat.

Service - service - service

Iedere klant is anders, dus onze service is altijd op maat en we doen wat we beloven!

ISO

Pronk Fulfilment is een ISO 9001:2015 en 14001:2015 gecertificeerde organisatie. Met ISO 9001 bewaakt Pronk Fulfilment op een gestructureerde manier continu de kwaliteit van haar processen en worden deze geoptimaliseerd. Wij zijn van mening dat een duurzame ontwikkeling van welvaart en welzijn een zorgvuldige omgang met natuur en leefmilieu vereist. Daarom hebben wij er voor gekozen om ons als bedrijf, naast ISO 9001, ook voor ISO 14001 te certificeren.

Het milieu

Pronk Fulfilment controleert continu de impact van haar handelen op milieu en maatschappij en neemt maatregelen ter voorkoming van negatieve effecten. Hierbij wordt er gelet op het energieverbruik, het scheiden van afval en het transport. Daarnaast zijn onze verpakkingsmaterialen FSC-gecertificeerd. Pronk Fulfilment neemt bovendien uitsluitend Groene Stroom af en verzendt CO2-neutraal met Groene Post. Binnen ons assortiment hebben wij een ruime keuze uit fairtrade, biologische en duurzame artikelen. Wij nemen, als deelnemer van FIRA, ketenverantwoordelijkheid door onze leveranciers te controleren op duurzaamheid.

Medewerkers

Medewerkers maken je bedrijf. De gezondheid, veiligheid en ontwikkelingsmogelijkheden van ons personeel spelen dan ook een belangrijke rol in de bedrijfsvoering. Maar dat geldt ook voor het personeel van onze leveranciers. Pronk Fulfilment controleert alle leveranciers op het naleven en handhaven van sociale en rechtvaardige behandeling van de bij de productie betrokken medewerkers. Uitgangspunt hierbij is de naleving van mensenrechten en arbeidsnormen, zoals vastgelegd in het Handvest en de Conventies van de Verenigde Naties.

Maatschappij

Pronk Fulfilment staat midden in de samenleving en wil ook mensen die het financieel moeilijk hebben ondersteunen. Daarom schenken wij elk jaar kerstpakketten aan Voedselbank Nederland. Daarnaast bieden wij onze klanten de mogelijkheid een doos voor de Voedselbank in de kerstpakketten mee te verpakken. Met deze doos kan de ontvanger van het kerstpakket zelf producten aan de Voedselbank doneren. Tevens helpen Rotary Clubs met het inpakken van kerstpakketten, om op deze manier geld op te halen voor goede doelen. Pronk Fulfilment helpt ze hierbij door een extra financiële bijdrage te leveren of door geschenken te doneren.

In het assortiment van de keuzegeschenken worden standaard diverse goede doelen opgenomen. Daarnaast verzorgt Pronk Fulfilment kosteloos de fulfilment werkzaamheden voor promotionele en fondsenwervende activiteiten van het Emma kinderziekenhuis.

Fulfilment & Warehousing

Wij leveren!

Neem contact op

Referenties

Klanten waar we trots op zijn